U bent hier: administratiekantoor hilversum » actueel nieuws

Laatste Nieuws Administratie, Fiscaal, Advisering:Administratie / fiscaal / nieuws: Verzendtheorie geldt niet voor indienen aangifte

11 August 2022
De Algemene Wet inzake Rijksbelastingen bepaalt dat aangifte moet worden gedaan binnen een door de belastinginspecteur gestelde termijn. Een aangifte is tijdig ingediend als deze vóór

Administratie / fiscaal / nieuws: Coronacrisis geen aanleiding voor verlegging waardepeildatum winkelpand

11 August 2022
De waarde van onroerende zaken in Nederland wordt jaarlijks vastgesteld. Als peildatum voor de waarde geldt 1 januari van het voorafgaande kalenderjaar. Dat is anders indien de onroerende zaak na de

Administratie / fiscaal / nieuws: Transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden

4 August 2022
Op 1 augustus 2022 is de Wet implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden in werking getreden. Met deze wet zijn Europese regels over de transparantie van

Administratie / fiscaal / nieuws: Vijfjaarstermijn samenwonen voor partnervrijstelling erfbelasting

4 August 2022
De Successiewet kent de volgende partnerregeling voor twee ongehuwde personen. Zij dienen gedurende zes maanden voorafgaand aan het overlijden dat aanleiding is tot de heffing van

Administratie / fiscaal / nieuws: Ontbinding arbeidsovereenkomst wegens weigering bezoek aan bedrijfsarts

4 August 2022
De kantonrechter heeft een verzoek tot ontbinding van een arbeidsovereenkomst ingewilligd. Het verzoek was gebaseerd op verwijtbaar handelen of nalaten van de betreffende werkneemster. De werkneemster

Administratie / fiscaal / nieuws: Aanvulling op Besluit rechtsherstel box 3

4 August 2022
De staatssecretaris van Financi√čn heeft een aanvulling op het Besluit rechtsherstel box 3 gepubliceerd. De aanvulling heeft betrekking op binnenlandse belastingplichtigen met buitenlandse bezittingen

Administratie / fiscaal / nieuws: Voorstel Wet vermogensbelasting 2024

28 July 2022
Naar aanleiding van het arrest van de Hoge Raad uit 2021 over de belastingheffing in box 3 hebben enkele leden van de Tweede Kamer het initiatiefwetsvoorstel Wet vermogensbelasting 2024 ingediend. Het

Administratie / fiscaal / nieuws: Wetsvoorstel bevriezen eigen risico zorgverzekering

28 July 2022
De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel om het verplichte eigen risico voor de zorgverzekering tot en met 2025 ongewijzigd te laten aangenomen. Het verplichte eigen risico bedraagt € 385.

Administratie / fiscaal / nieuws: Rekenmodel rechtsherstel box 3

28 July 2022
De Belastingdienst heeft een rekenmodel op de website geplaatst waarmee de omvang van het rechtsherstel voor de jaren 2017 tot en met 2021 te berekenen is. De nieuwe methode van berekenen gaat uit van

Administratie / fiscaal / nieuws: Openstelling saneringsregeling visserij

28 July 2022
De minister van LNV heeft een saneringsregeling voor de visserij gepubliceerd. De regeling wordt per 1 september opengesteld en sluit op 30 november 2022. De saneringsregeling is een subsidie, die

A.S.R. Fiscaal Dienstverleners
 
Vestiging Hilversum

Oude Enghweg 2
1217 JC Hilversum
 
Tel: 035 - 64 79 955
E-mail: info@a-s-r.nl
 
Bel mij terug
Uitgebreide offerte
 
Administratiekantoor Hilversum

Beconnummer 412077
KvK: 39062538 te Almere
Bankrelatie ABN-Amrobank
IBAN: NL15 ABNA 0605102295
BTW Nummer NL001908400B69
 
Main items: administratiekantoor hilversum diensten algemene voorwaarden nieuws contact
© 1996- 2022 | A.S.R. Fiscaal Dienstverleners | www.a-s-r.nl