U bent hier: administratiekantoor hilversum » actueel nieuws

Laatste Nieuws Administratie, Fiscaal, Advisering:Administratie / fiscaal / nieuws: Alternatieve dekkingsopties voor maatregelen uit Belastingplan 2024

18 April 2024
Bij de behandeling van het Belastingplan 2024 heeft de Eerste Kamer inhoudelijke bezwaren geuit tegen vijf daarin opgenomen maatregelen. Het betreft de wijziging van de 30%-regeling, de afschaffing

Administratie / fiscaal / nieuws: Aanpassing besluit internationale waardeoverdracht van pensioen

18 April 2024
Naar aanleiding van twee arresten van het Hof van Justitie EU heeft de staatssecretaris van Financiën een besluit over de internationale waardeoverdracht van pensioen aangepast. Door de wijziging zijn

Administratie / fiscaal / nieuws: Loon of schenking?

18 April 2024
Loon is een ruim begrip en omvat alles wat uit een dienstbetrekking wordt genoten. Vergoedingen en verstrekkingen in het kader van de dienstbetrekking worden tot het loon gerekend. Voor de beoordeling

Administratie / fiscaal / nieuws: Gevolgen verliesverrekening voor aanslag waarmee verlies is verrekend

18 April 2024
Een ondernemer leed in 2018 verlies. De inspecteur heeft het vastgestelde verlies bij beschikking verrekend met de aanslag inkomstenbelasting over 2015. In reactie op de beschikking verliesverrekening

Administratie / fiscaal / nieuws: Fiscale risico's bij schuiven met panden: wat u moet weten

18 April 2024
In de complexe wereld van belastingen en onroerend goed kan het schuiven met panden aanzienlijke fiscale gevolgen met zich meebrengen. Het is essentieel om goed geïnformeerd te zijn over de

Administratie / fiscaal / nieuws: Verdeling van aftrekposten door fiscale partners kan later aangepast worden

18 April 2024
Een echtpaar woonde met hun twee kinderen in een eigen woning. De eigen woning is gefinancierd met een hypothecaire lening. In hun aangiften inkomstenbelasting over 2018 hebben de echtgenoten de

Administratie / fiscaal / nieuws: Regelgeving scheuren grasland

11 April 2024
Voor het scheuren, doodspuiten of vernietigen van grasland gelden afhankelijk van de grondsoort verschillende perioden, waarin dit is toegestaan en gelden verschillende voorwaarden. Hieronder volgt

Administratie / fiscaal / nieuws: Herinvesteringsreserve voor afsluitvergoeding niet mogelijk

11 April 2024
De boekwinst, die een ondernemer behaalt bij de vervreemding van een bedrijfsmiddel, is belast. De belastingheffing kan worden uitgesteld door de boekwinst op te nemen in een herinvesteringsreserve.

Administratie / fiscaal / nieuws: Fiscale migratie: waar is thuis?

11 April 2024
Een belastingplichtige emigreerde in 2015 naar Duitsland, althans dat meent hij. De inspecteur stelt echter dat de belastingplichtige fiscaal nog steeds in Nederland woont en corrigeert de aangifte

Administratie / fiscaal / nieuws: Moeten alle op de zaak betrekking hebbende stukken worden opgestuurd?

11 April 2024
De heffingsambtenaar heeft een aanslag onroerendezaakbelastingen opgelegd. De belanghebbende is het met de hoogte van de WOZ-waarde niet eens en vraagt de heffingsambtenaar om een schriftelijke

A.S.R. Fiscaal Dienstverleners
 
Vestiging Hilversum

Oude Enghweg 2
1217 JC Hilversum
 
Tel: 035 - 64 79 955
E-mail: info@a-s-r.nl
 
Bel mij terug
Uitgebreide offerte
 
Administratiekantoor Hilversum

Beconnummer 412077
KvK: 39062538 te Almere
Bankrelatie ABN-Amrobank
IBAN: NL15 ABNA 0605102295
BTW Nummer NL001908400B69
 
Main items: administratiekantoor hilversum diensten algemene voorwaarden nieuws contact
© 1996- 2023 | A.S.R. Fiscaal Dienstverleners | www.a-s-r.nl